Eerst diagnostiek, daarna behandelen

Iedere behandeling is altijd gebaseerd op een diagnostisch oordeel. Soms is dit een eenvoudige zaak waar niet moeilijk over hoeft te worden gedaan, zoals bijvoorbeeld in het geval van een simpele fobie. In veel gevallen is de diagnostiek van psychische problematiek echter veel ingewikkelder. Zo kan er een onderscheid gemaakt worden tussen:

 kortdurende en reeds langer bestaande problematiek
 individuele en relatie- of gezinsproblematiek
 aangeleerde problematiek en genetisch bepaalde problematiek
 simpele en complexe problematiek

Niet zelden gebeurt het dat een probleem wat aanvankelijk simpel leek en waarvoor een kortdurende behandeling werd gezocht, bij nader inzien veel ingewikkelder is dan gedacht doordat er ook nog andere problemen blijken te spelen. We spreken van co-morbiditeit wanneer er sprake is van een samenkomen van verschillende vormen van problematiek. Hoe beter van tevoren uitgezocht kan worden wat er precies aan de hand is, hoe gerichter en effectiever de behandeling kan zijn die daarna wordt ingezet.

Mensen zijn ingewikkelde wezens!


De mens is de meest ingewikkelde diersoort die we op deze planeet kennen. Het menselijk brein is een uiterst complex gebeuren waarvan we nog slechts in beperkte mate weten hoe het functioneert. Hoewel de kennis op dit gebied de laatste jaren enorm groeit blijft er nog altijd zeer veel onduidelijk. Diagnostiek is vaak een proces van vallen en opstaan en van geleidelijke verbetering en nuancering. Aan de hand van de resultaten en gebeurtenissen en incidenten die zich gedurende de behandeling kunnen voordoen kunnen we ons diagnostisch onderdeel met de loop der tijd meestal bijstellen en verbeteren. Soms is diagnostiek een tijdrovend gebeuren, maar vrijwel altijd is die investering de moeite waard en betaalt het zichzelf later terug in de vorm van een effectievere behandeling.
Feature Image

Diagnostiek, hoe gaat dat in zijn werk?

Huisarts
Diagnostiek begint al bij de huisarts die u verwijst. Deze dient een voorlopige diagnose in de verwijsbrief te vermelden en aan te geven of het gaat om lichtere problematiek die in de Basis-GGZ kan worden behandeld of complexere problematiek waarvoor een specialistische behandeling vereist is in de S-GGZ.

Intakegesprek
Wanneer u bij ons bent aangemeld volgt er altijd eerst een intakegesprek waarin uw klachten en voorgeschiedenis op een rijtje worden gezet. Het zou kunnen dat binnen een gesprek volkomen duidelijk is wat er aan de hand is en welke behandeling hiervoor geschikt is. Het kan echter ook heel goed gebeuren dit niet binnen een gesprek duidelijk is. Een vervolggesprek kan nodig zijn, het kan wenselijk zijn om uw partner of familieleden te betrekken om meer duidelijkheid te verkrijgen over wat er aan de hand is.

Vragenlijsten
Regelmatig gebeurt het dat men het verzoek krijgt of een of meer vragenlijsten in te vullen. Dit is een relatief geringe tijdsinvestering die veel aanvullende informatie kan verschaffen. Bepaalde diagnostische opties kunnen er mee bevestigd of buiten gesloten worden.

Aanvullend diagnostisch interview
Ook kan het soms zinvol zijn om gericht een aanvullend diagnostisch interview af te nemen, bijvoorbeeld wanneer er een vermoeden is van ADHD, autisme of een andere vorm van ontwikkelingsproblematiek. Niet zelden wordt dit in een later stadium, dus op volwassen leeftijd pas geconstateerd.

Rapportage
Wanneer er uitgebreide diagnostiek heeft plaats gevonden is het vrijwel altijd nuttig dat hier ook grondig verslaglegging van wordt gedaan. Dit verslag wordt vervolgens besproken met de betrokkene en kan overlegd worden aan de aanvrager (verwijzer, huisarts, bedrijfsarts etc.), uiteraard altijd uitsluitend met toestemming van de betrokkene zelf.

Wat bieden wij?

De praktijk biedt behandeling aan binnen de Generalistische BasisGGZ en de Gespecialiseerde GGZ (voorheen eerste- en tweedelijns behandeling). Een eventueel noodzakelijke overstap van de een naar de ander kan gemaakt worden zonder wisseling van behandelaar. De wachtlijst is momenteel circa twee weken..Praktijkcodes


K.v.K. no. 01145297
--- AGB-code praktijk: 94058779
--- AGB-code zorgverlener: 94010802
Lid van de volgende beroepsverenigingen
NVVP, NVP, VCgP, NVRG, VVM, VEN

Nadere informatie

Telefonisch spreekuur:
donderdag 12.30 -13.30
Op aanvraag is een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek mogelijk van max. 30 minuten.
Locatie en adresgegevens

Mindessence - Praktijk voor Psychologie & Psychotherapie

Grytmanswei 1
9138TD Niawier
tel. 06 43901967

Klik hier voor een routekaartje.