Klachtgerichte behandeling

Indien u slechts lichte tot matige klachten heeft waarvoor u behandeling wenst kunt u in aanmerking komen voor zgn. klachtgerichte behandeling binnen de Basis-GGZ. Dat betekent dat de behandeling primair gericht zal zijn op vermindering van de klachten en het voorkomen van terugval. Voorbeelden zijn milde depressieve klachten, milde of specifieke angstklachten, problemen met de verwerking van een of enkele nare gebeurtenissen, onbegrepen lichamelijke of psychosomatische klachten waarvoor geen fysieke oorzaak gevonden kan worden. Enkele mogelijke vormen van klachtgerichte behandeling zijn Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en EMDR. De behandeling binnen de Basis-GGZ valt uiteen in drie categorieen:

- Kort, voor lichte problematiek / kortdurende behandeling (3–5 sessies)
- Middel, voor lichte tot matige problematiek / middellange behandeling (5–9 sessies)
- Intensief, voor matige problematiek / intensieve behandeling (9–12 sessies)

Soms levert een klachtgerichte behandeling niet het gewenste resultaat of blijkt er herhaaldelijk sprake van terugval. In dat geval is het mogelijk dat uw klachten samen hangen met reeds langer bestaande patronen of gebeurtenissen tijdens de jeugd en / of puberteit. In overleg met uw behandelaar en de huisarts kan er dan voor gekozen worden om de behandeling voort te zetten onder de noemer Specialistische behandeling. Bij Mindessence kan deze overgang - in tegenstelling tot sommige andere praktijken en instellingen - in de regel plaats vinden zonder dat u zult moeten wisselen van behandelaar.

Vergoedingen

De behandeling wordt in het algemeen vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor dient wel aan de volgende twee criteria te worden voldaan:

1. U heeft een verwijsbrief nodig van uw huisarts. In de verwijsbrief staat vermeld dat de verwijzing betrekking heeft op psychologische zorg binnen de Basis-GGZ en wordt een voorlopige diagnose genoemd.

2. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt beoordeeld of uw klachten/problemen van dien aard zijn dat er behandeling kan plaats vinden binnen de basis-GGZ. Er vindt zo nodig een terugkoppeling met uw huisarts plaats en er zal met u besproken worden of een behandeling gestart kan worden.

Verplicht eigen risico:

In 2015 geldt een verplicht eigen risico van € 375,– dat u eerst zelf moet betalen voordat zorgkosten vergoed worden vanuit de basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.Feature Image

Wat bieden wij?

De praktijk biedt behandeling aan binnen de Generalistische BasisGGZ en de Gespecialiseerde GGZ (voorheen eerste- en tweedelijns behandeling). Een eventueel noodzakelijke overstap van de een naar de ander kan gemaakt worden zonder wisseling van behandelaar. De wachtlijst is momenteel circa twee weken..Praktijkcodes


K.v.K. no. 01145297
--- AGB-code praktijk: 94058779
--- AGB-code zorgverlener: 94010802
Lid van de volgende beroepsverenigingen
NVVP, NVP, VCgP, NVRG, VVM, VEN

Nadere informatie

Telefonisch spreekuur:
donderdag 12.30 -13.30
Op aanvraag is een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek mogelijk van max. 30 minuten.
Locatie en adresgegevens

Mindessence - Praktijk voor Psychologie & Psychotherapie

Grytmanswei 1
9138TD Niawier
tel. 06 43901967

Klik hier voor een routekaartje.