Wat is mindfulness?

Mindfulness is een ander woord voor oplettendheid of aandachtigheid. Het betekent volledige aandacht voor alles wat zich van moment tot moment voor doet in je ervaring, zonder te oordelen en met zo min mogelijk reacties. De laatste tijd staat Mindfulness Based Cognitive Therapy of MBCT erg in de belangstelling in de gezondheidszorg. Wetenschappelijk onderzoek wijst in toenemende mate uit dat het goede resultaten geeft bij onder andere angst, depressie, burn-out en klachten die zowel een lichamelijke als een psychische component hebben. Juist het zgn. harde onderzoek naar de werking van de hersenen ondersteunt deze conclusies.

Er zijn twee mogelijkheden om iets met mindfulness te doen:
(1) Het volgen van een training Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)
(2) Mindfulness-oefeningen als onderdeel van een individuele behandeling

Integreren van mindfulness in de behandeling

Het integreren van mindfulness in een psychologische behandeling vereist specialistische kennis en ervaring. Dit is in tegenstelling met de suggestie die tegenwoordig vaak wordt gewekt als zou de toepassing van mindfulness een eenvoudige techniek zijn die door zowat iedereen snel kan worden geleerd en toegepast. Er zijn verschillende niveau's waarop mindfulness kan worden toegepast en om dit werkelijk verantwoord te doen als behandeling voor psychische klachten is een gedegen niveau van opleiding en ervaring nodig. We zien de laatste tijd een verwatering en een degradatie van wat een deskundige toepassing van mindfulness te bieden zou kunnen hebben. Het is in dit verband goed om vooral stil te staan bij wat mindfulness niet is:
- mindfulness is niet een vorm van zelf-hypnose of een manier om in jezelf op te gaan
- mindfulness is niet slechts je bewust zijn van gedachten en gevoelens
- mindfulness is niet slechts een gedragstherapeutische techniek
- mindfulness is niet alleen maar leuk, hip en “in”, er kunnen wel degelijk ook negatieve effecten ontstaan bij een ondoordachte of ondeskundige toepassing ervan
MEER WETEN?

Mindfulness versus controle

Mindfulness staat haaks op de gebruikelijke manier waarmee we omgaan met onze ervaring. Normaal gesproken zijn we er namelijk meestal op gericht om onze ervaring onder controle te krijgen. Onaangename ervaringen trachten we meestal te veranderen, te onderdrukken of te ontvluchten. Op korte termijn lukt dat vaak wel, maar op lange termijn werkt dit bijna altijd averechts. Hoe meer we controle trachten te krijgen over onaangename ervaringen hoe sterker die ervaringen indirect ons leven gaan bepalen. Een houding die is gebaseerd op mindfulness werkt precies andersom. Door op een open, actieve manier onze ervaring onder ogen te zien en te accepteren ontstaat er op een onverwachte manier verandering.
De term mindfulness

Het begrip mindfulness is eigenlijk de Engelse vertaling van het Sanskriet Sati. Het betekent zoveel als "aandacht" of "oplettendheid". We kunnen natuurlijk net zo goed "aandachtigheid" zeggen maar ja... Engelse termen doen het goed bij ons.

Image
Image
Image


Waar komt mindfulness vandaan?

Mindfulness is duizenden jaren oud en komt oorspronkelijk uit het boeddhisme. Jon Kabat-Zinn, was de eerste die mindfulness-meditatie toepaste in de context van een westers ziekenhuis. Zijn doelgroep bestond uit mensen die door artsen waren opgegeven als onbehandelbaar: mensen met chronische pijnklachten, terminale ziekten, klachten en aandoeningen waar de medici geen raad mee wisten. Hij wilde weten of het menselijk lijden in zijn vele facetten ook daadwerkelijk kan worden verminderd of anderszins positief kan worden beïnvloed door middel van meditatie. Via onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek kwam hij tot verrassende ontdekkingen. De mensen die bij hem een volledige training van 8 wekelijkse sessies van 3 uur, aangevuld met een oefendag, hadden gevolgd gaven veelal aan dat zij ofwel daadwerkelijk minder klachten ervaarden, of zich zodanig anders tot hun klachten waren gaan verhouden dat zij er minder door bepaald werden. De kwaliteit van hun leven ging meestal duidelijk vooruit.
Feature Image
Speciaal ontwikkeld voor de cursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT):
Set met 2 oefen-CD's

Deze opnames zijn in de praktijk uitvoerig beproefd en bieden een systematische opbouw in de oefeningen.Te gebruiken in combinatie met het bijgaande werkboek. Voor het bestellen van deze set: Neem contact op via de mail

Image
Werkboek Mindfulness Based Cognitive Therapy

         Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

Nu te bestellen: Aandacht, Inzicht & Verandering - Werkboek voor behandeling op basis van mindfulness. Te gebruiken voor zowel groepen als individuele (zelf)studie

Image