Tarieven en vergoedingen


Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts (evt. ook bedrijfsarts). In de verwijzing moet duidelijk staan voor welk type zorg u wordt doorverwezen (Basis GGZ of Specialistische GGZ). Mindessence factureert direct naar de zorgverzekeraar indien wij hiermee een contract hebben afgesloten. Wanneer dit niet het geval is , factureren wij rechtstreeks naar u en kunt u (een gedeelte van) de kosten terugvragen bij uw zorgverzekeraar. Check uw eigen polis of neem per email contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt alleen als al uw gegevens en premiebetalingen in orde zijn. Als mocht blijken dat u belangrijke wijzigingen niet aan ons hebt doorgegeven waardoor de zorgverzekeraar niet betaalt, bent u zelf aansprakelijk voor de kosten.

Sommige klachten of psychische stoornissen worden alleen vergoed als u daarvoor een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Dit kan verschillen per verzekeraar. Het geldt in het algemeen bijvoorbeeld wanneer er geen andere stoornis kan worden vastgesteld dan een relatieprobleem of een burn-out. Zonder aanvullende verzekering betaalt u daarvoor het gangbare tarief van € 120,00 voor een consult van 60 minuten. (Euro 90,00 voor 45 minuten).

Verplichte eigen bijdrage


Dit bedrag (385 euro in 2016) wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed, dus komt - ieder jaar opnieuw - voor uw rekening. Dit bedrag is per jaar eenmalig voor alle zorg die onder de basisverzekering valt. Indien u deze kosten in het lopende jaar reeds heeft gemaakt bij een andere zorgverlener hoeft u deze niet opnieuw te betalen voor de psychologische hulp. Wanneer u een uitkering krijgt kunt u eventueel bijzondere bijstand bij de gemeente aanvragen voor deze kosten.Bij veel zorgverzekeraars is het mogelijk om het eigen risico in termijnen te betalen.Feature Image

Wat bieden wij?

De praktijk biedt behandeling aan binnen de Generalistische BasisGGZ en de Gespecialiseerde GGZ (voorheen eerste- en tweedelijns behandeling). Een eventueel noodzakelijke overstap van de een naar de ander kan gemaakt worden zonder wisseling van behandelaar. De wachtlijst is momenteel circa twee weken..Praktijkcodes


K.v.K. no. 01145297
--- AGB-code praktijk: 94058779
--- AGB-code zorgverlener: 94010802
Lid van de volgende beroepsverenigingen
NVVP, NVP, VCgP, NVRG, VVM, VEN

Nadere informatie

Telefonisch spreekuur:
donderdag 12.30 -13.30
Op aanvraag is een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek mogelijk van max. 30 minuten.
Locatie en adresgegevens

Mindessence - Praktijk voor Psychologie & Psychotherapie

Grytmanswei 1
9138TD Niawier
tel. 06 43901967

Klik hier voor een routekaartje.