Wat is er met mij aan de hand?

Ook al heeft u klachten, toch is het soms lastig om precies te weten wat u mankeert. Daarvoor is een intakegesprek en soms aanvullende diagnostiek nodig. Pas wanneer er een duidelijk antwoord is gekomen op de vraag “wat mankeer ik” is het mogelijk om een uitspraak te doen over het soort behandeling, de verwachte behandelduur etc.

Om u alvast een eindje op weg te helpen vindt u hieronder een aantal zelftesten. Door een zelftest in te vullen kunt u een idee krijgen van de ernst van uw klachten en welk diagnostisch label hier mogelijk bij zou kunnen horen. Dit is echter niet meer dan een voorlopige indicatie. Voor een deskundig oordeel en advies dient u een professional in te schakelen. Diagnosticeren is een aparte deskundigheid!

Let op: onderstaand treft u slechts enkele van de belangrijkste diagnoses aan. Neem contact op met een professional om meer te weten te komen.

Enkele zelftesten

stoornis / diagnose bijbehorende klachten online vragenlijsten
ADHD en ADD aandachts- en concentratiestoornissen, met of zonder hyperactivieit vragenlijst voor ADHD bij volwassenen
angst- en dwangstoornissen angst, paniek, hyperventilatie, dwangklachten testuweigenangst
autismespectrum stoornissen o.a. problemen in sociale contacten zelftest: hebt u autistische trekjes?
depressieve stoornissen o.a. somberheid, moeheid, piekeren, prikkelbaarheid, slapeloosheid depressiezelftest www.depressiecentrum.nl depressiebijjongeren
eetstoornissen eetproblematiek informatie over eetstoornissen
zelftest eetstoornissen
stress en burn-out oververmoeidheid, prikkelbaarheid, concentratiestoornissen, slaapstoornissen Stress of burn-out
burn-in

Vergoedingen

De behandeling wordt in het algemeen vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor dient wel aan de volgende twee criteria te worden voldaan:

1. U heeft een verwijsbrief nodig van uw huisarts. In de verwijsbrief staat duidelijk vermeld of de verwijzing betrekking heeft op psychologische zorg binnen de Basis-GGZ of de Specialistische GGZ en wordt een voorlopige diagnose genoemd.

2. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt beoordeeld of uw klachten/problemen van dien aard zijn dat er behandeling kan plaats vinden binnen de basis-GGZ of de Specialistische GGZ. Er vindt zo nodig een terugkoppeling met uw huisarts plaats en er zal met u besproken worden of een behandeling gestart kan worden.

Verplicht eigen risico:

In 2015 geldt een verplicht eigen risico van € 375,– dat u eerst zelf moet betalen voordat zorgkosten vergoed worden vanuit de basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.Feature Image

Wat bieden wij?

De praktijk biedt behandeling aan binnen de Generalistische BasisGGZ en de Gespecialiseerde GGZ (voorheen eerste- en tweedelijns behandeling). Een eventueel noodzakelijke overstap van de een naar de ander kan gemaakt worden zonder wisseling van behandelaar. De wachtlijst is momenteel circa twee weken..Praktijkcodes


K.v.K. no. 01145297
--- AGB-code praktijk: 94058779
--- AGB-code zorgverlener: 94010802
Lid van de volgende beroepsverenigingen
NVVP, NVP, VCgP, NVRG, VVM, VEN

Nadere informatie

Telefonisch spreekuur:
donderdag 12.30 -13.30
Op aanvraag is een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek mogelijk van max. 30 minuten.
Locatie en adresgegevens

Mindessence - Praktijk voor Psychologie & Psychotherapie

Grytmanswei 1
9138TD Niawier
tel. 06 43901967

Klik hier voor een routekaartje.